Héjberagasztás és Preparálás - Dr. Volom András

135.000 Ft
Cikkszám: DRVDT7

Időpont: 2024. május 18. | szombat
Előadó: Dr. Volom András
Kredit: 8 pont

A tanfolyam célcsoportja: általános fogorvosok ; esztétikai fogászat iránt érdeklődők ; rezidensek ; hallgatók

A porcelánhéjak az esztétikai fogászat fontos eszközei. Kihívás úgy preparálni, hogy a fogközben is szép legyen a pótlás. Ugyancsak kihívás funkcióstabil és ínybarát ideiglenes héjakat készíteni és komoly feladat a véglegesek beragasztása is. Tanfolyamunk elvégzői azonnal használható tudást kapnak a szép, tartós és parodontológiailag kifogástalan ideiglenes héjak készítéséről és a végleges héjak esztétikus és biomechanikailag megfelelő eredményt adó preparációról és a héjak pontos és gyors beragasztásának módjairól. Külön részt szentelünk a beragasztás közbeni színkorrekciós lehetőségeknek.

 

Problémafelvetés - azaz miért végezzék el a tanfolyamot?


A procelánhéjak készítése régóta részét képezi a modern esztétikai fogászati gyakorlatnak. az idők során sokat változott a preparáció. A kezedeti lapos preparálást felváltotta egy az esztétikumra és a biomechanikai kihívásoknak jobban megfelelő stresszkoncentrációt csökkentő preparálási eljárás. Az eltelt idő ellenére sem lett könnyebb szép és jól működő ideiglenes héjakat készíteni. Ezen túlmenően nagy kihívás, hogy a héj jól megformázza az ínyt és nemcsak ne bántsa azt de még megfelelő emergencia profilt is kialakíthassunk vele.
A jól kialakított ideiglenessel nemcsak a fogakat pótoljuk és teljesítjük páciensünk jogos esztétikai elvárásait az elkészítés idején, de a szépen gyógyult íny mellett könnyű lesz lenyomatozni és egyszerű lesz beragasztani a pótlást.
A beragasztás lassú és nehézkes folyamat, amiben ha hibázunk előről kell kezdeni mindent. A gyakorlati tanfolyam olyan kipróbált beragasztási módszert tanít meg, amellyel a porcelán héjak végleges rögzítése jelentősen könnyebb lesz.


Előadóról

Dr. Volom András közel 40 éve praktizál. Gnathológiailag helyesen kivitelezett teljes szájrehabilitációinak része a héjak készítése.
Az ideiglenes héjak készítésének fogásait és a végleges beragasztás fogásait Dr Bud Moppertől, az USA egyik ikonikus esztétikai fogorvosától tanulta, aki egyben a Cosmedent alapítója is.
Az elmúlt közel két évtizedben számos tanfolyamot tartott a héjak preparálásáról és azok beragasztásáról.

Válaszok - azaz mire és milyen választ adunk a tanfolyamon (3. bekezdés)
A tanfolyam résztvevői megismerkednek azokkal az esztétikai és biomechanikai elvárásokkal, amelyek megszabják a modern preparáció módját.
A héj előkészítésénél minden felület és azok találkozása átgondolt koncepció eredménye. A tanfolyam világos válaszokat ad a kialakítás kérdéseire, így a résztvevők reprodukálható munkafolyamatot tanulhatnak meg.

Minden sikeres lenyomatozás és beragasztás előfeltétele a gyulladásmentes nyugodt íny. Héjkészítésnél ezt a funkcionálisan stabil ideiglenes héjak készítésével érhetjük el.
Ez egy inkább elkerült semmint oktatott téma. Tanfolyamunknak ez egy kiemelt része, tehát igazi különlegességet kapnak a résztvevők.


A résztvevők megismerkednek a héjak beragasztásának kémiai alapjain túl az egyik legfontosabb feladattal, a rögzítés közbeni pozícionálással, valamint a felesleges ragasztó könnyed eltávolításának módszereivel.
E téren kipróbált eljárásokat tanulnak és gyakorolnak majd, melyeket egy különleges pontpolimerizációs sorozat beragasztásos eljárással egészítünk ki.
A pontpolimerizációs beragasztás technikája kombinálva a kompozit kulcsos héj pozícionálással nagyon megbízható eredményt biztosít.


Különösen a gyökérkezelt fogak héjazásánál szorulunk rá színkorrekciós ismeretekre.
A résztvevők megismerkednek a kiszámítható színkorrekciós beragasztás eljárásával.


Tanfolyamon Elsajátítható Ismeretek

Parodontológiailag és funkcionálisan korrekt ideiglenes héjak készítése
Stresszkoncentráció-mentes, esztétikus héjpreparációs technika
A ragasztás naprakész elmélete
Kompozit pozícionáló kulcs készítése
Pont polimerizációs rögzítés
Kiszámítható színkorrekciós héjberagasztási technika

 

 

 

A tanfolyam programja

08:30-09:00 Regisztráció

09:00-09:30 A fogak bondozhatósága és az ehhez kapcsolódó problémák: kötőerő, immediate dentin sealing, analóg lenyomatozási gondok - elmélet

09:30-09:45 A héjak anyagai és azok ragaszthatósága - elmélet

09:45-10:00 A héjak ragasztására szolgáló anyagok tulajdonságai - elmélet

10:00- 10:30 A polimerizáció technikája: lámpák, hullámhossz, oxigén inhibíció - elmélet

10:30-10:50 Kávészünet

10:50-12:00 Stresszkoncetráció-mentes preparáció a 11,21 fogakon
Funkcióstabil ideiglenes héj készítés és rögzítés - gyakorlat
12:00-12:30 A héjberagasztás gyakorlata - bemutató és elmélet

12:30.13:30 Ebédszünet

13:30-15:30 Héjberagasztás a 12,11,21,22 fogakon: kompozit beragasztó kulcs készítése, pontpolimerizációs előrögzítés, gyakori hibák elemzése - gyakorlat

 

Mit kell hozzon
Védőszemüveg vagy nagyítóeszköz

 

Mit vihet haza a tanfolyamról?

Nyomtatott információs brossúra
Cosmedent TopFinisher Polírkorong Mintacsomag
Mandrel
VIADE fogak

A tanfolyamon kávészünetet és ebédet biztosítunk a résztvevőknek.

Részvételi és Lemondási Feltételek

Rendezvényeinken kép- és videófelvétel készülhet, melyet hirdetési és értékesítési célokra felhasználhatunk. Kérjük, ha nem szeretne szerepelni a felvételeken, azt jelezze a helyszínen levő kollégáinknak.

A Dr. Volom Dental & Medical Kft. fenntartja az időpontváltoztatás jogát. A rendezvény elmaradása esetén a befizetett összeget igény szerint visszatérítjük, egy másik tanfolyamba beszámítjuk, vagy forgalmazott termékeinkből levásárolhatóvá tesszük 10% kedvezménnyel.

15 nappal a rendezvény megtartása előtt történő részvételi lemondás esetén a Dr. Volom Dental & Medical Kft. a befizetett díj 50 százalékát fizeti vissza. 7 nappal a rendezvény megtartása előtt történő részvételi lemondás esetén a teljes befizetett összeg a Dr. Volom Dental & Medical Kft.-t illeti meg.

A tanfolyami jegy megvásárlásával Ön elfogadja ezeket a feltételeket.